ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 21.02.2023

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 16.2.2023

  Αρ. Πρωτ : 2214

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                         ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

      

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την TΡΙΤΗ 21.2.2023 και ώρα 09:30 π.μ. που θα γίνει στο Ξενοδοχείο ΝOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4 -6)  Αθήνα.

Με Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έλλειψη προσωπικού -προσλήψεις -ΑΣΕΠ (ΑΑΔΕ -ΥΠΟΙΚ).
  2. Μισθολόγιο ΥΠΟΙΚ – Προσωπική διαφορά.
  3. Διόρθωση ΠΘΕ στην ΑΑΔΕ.
  4. BONUS ΑΑΔΕ & ΥΠΟΙΚ.
  5. Προϋπολογισμός 2023 – Απολογισμός 2022.
  6. Πλειστηριασμοί.
  7. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εισπρακτόρων.
  8. Ανανέωση σύμβασης DPO.
  9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 11.1.2023 έως 14.2.2023.
  10. Έγκριση μικροδαπανών από1.12.2022 έως 31.12.2022 και από 1.1.2023 έως 31.1.2023.

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων όλης της χώρας, με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Καλούμε τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών να διευκολύνουν την προσέλευση των μελών του Γενικού Συμβουλίου & των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, οι οποίοι θα κάνουν χρήση συνδικαλιστικής άδειας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1264/82.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων θα μπορούν να κλείσουν απευθείας στο Ξενοδοχείο NOVOTEL με την κα ΒΡΕΤΤΟΥ στο εξής τηλέφωνο : 210.8200701 μέχρι την Δευτέρα.20.2.2023.