ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 14.07.2021

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 9.7.2021
Αρ. Πρωτ : 1872

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ
ΚΟΙΝ: Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 14.7.2021 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
2. Μισθολόγιο ΑΑΔΕ.
3. Κινητικότητα μεταξύ περιγραμμάτων θέσης.
4. Μοριακό σύστημα μεταθέσεων.
5. Θέματα κεφαλαίου.
6. Προληπτικοί έλεγχοι
7. Δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
8. Ανανέωση σύμβασης τεχνικού ασφαλείας.
9. Αίτημα ΑΣΚΙ για ανακατανομή θέσεων απαλλαγής.
10. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 17.5.2021 έως 7.7.2021.
11. Έγκριση μικροδαπανών από 1.4.2021 έως 30.6.2021.