ΠΟΕ – ΔΟΥ: Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ… ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Ζητάμε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους»

Αθήνα 4-8-2020
Αρ. Πρωτ.: 1721

Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ… ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει την έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας στις
διαδικασίες που ακολουθεί η Α.Α.Δ.Ε. για την επιλογή προϊσταμένων στις υπηρεσίες της.
Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να προκηρύσσονται θέσεις για τις οποίες αντί να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής «παγώνει» και τοποθετούνται εκεί υπάλληλοι με απευθείας αναθέσεις ή με μεταθέσεις.

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε για άλλη μια φορά ότι επαναπροκηρύχθηκαν κάποιες
θέσεις επιλεκτικά και συγκεκριμένα των προϊσταμένων ΚΕΜΕΕΠ-ΚΕΦΟΜΕΠ και Δ/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ, για τις οποίες η αρχική προκήρυξη είχε γίνει από τον Ιανουάριο και αφού είχαν
ήδη κοινοποιηθεί τα φύλλα αξιολόγησης (μόρια) στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους !!!
Το γεγονός αυτό πέραν του ότι προσβάλλει με τον πιο βάναυσο τρόπο την υπηρεσιακή,
προσωπική και κοινωνική αξιοπρέπεια μιας σημαντικής μερίδας ικανών και έντιμων στελεχών της Α.Α.Δ.Ε., δημιουργεί συγχρόνως το εύλογο ερώτημα για ποιόν λόγο έγινε και
ποιός επωφελείται !!!

Αυτοί που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους και τις πρακτικές με τις φωτογραφικές επαναπροκηρύξεις, τουλάχιστον ας μην κουνάνε το δάκτυλο στους εργαζόμενους επειδή τάχα δεν θέλουν να αξιολογηθούν !!!

  • ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ
  • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑ ΣΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ, ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  • ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ