ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 

Αθήνα 30.7.2020

Αρ. Πρωτ.: 1719

 

Προς: τα μέλη μας, συλλόγους εργαζομένων όλης της χώρας

 

Συνάδελφοι/σσες

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 24.7.2020, σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης από την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2020.

Σύμφωνα με την ήδη προκηρυχθείσα απεργία/αποχή, ο κλάδος μας σύσσωμος απέχει από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία της «αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ) αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2020. Οι υπογραφές να συλλεχθούν από το σύνολο των ελεγκτών με συγκεντρωτική κατάσταση επισυναπτόμενα τις ατομικές δηλώσεις επιφύλαξης (όπως το υπόδειγμα) και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Συνάδελφοι,

Η αντίδρασή μας στις διαδικασίες της «αξιολόγησης», πρέπει να είναι κοινή και ομόφωνη, τόσο από τους υπαλλήλους, όσο και από τους προϊσταμένους. Ας μην νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία θα επιφέρει μόνο δεινά τόσο στις εργασιακές μας σχέσεις, όσο και στις οικονομικές μας απολαβές.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε την δήλωση επιφύλαξης εδώ