ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 5.10.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 8.10.2021 οι τρεις Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών  έχουν προκηρύξει παράσταση διαμαρτυρίας διεκδικώντας:

A) τη μισθολογική εξομοίωση των συναδέλφων που ανέλαβαν υπηρεσία μετά τον Οκτώβριο του 2018. Διεκδικούμε, να λήξει επιτέλους ο εμπαιγμός του διαχωρισμού των υπάλληλων και των αμοιβών τους σε νέους και παλιούς.

B) την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τη μισθολογική ωρίμανση, βάσει της οποίας, οι υπάλληλοι παραμένουν καθηλωμένοι μισθολογικά για δέκα και πλέον έτη.

Γ) Την έναρξη, γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για ένα νέο μισθολόγιο στο ΥΠ.ΟΙΚ, αμερόληπτου και αντικειμενικού, που θα βασίζεται σε αξιοκρατικά και δίκαια κριτήρια.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.10.2021 ΩΡΑ 16:00

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΙΚΗΣ 5-7

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ               ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ          ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ