ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)

10/11/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση εδώ