ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 23.04.2017.

24/03/2017

poedoy

Διαβάστε και εκτυπώστε την απόφαση του διοκητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ