Μεταθέσεις, αποσπάσεις, παράταση αποσπάσεων εφοριακών υπαλλήλων

Μεταθέσεις, αποσπάσεις, παράταση αποσπάσεων εφοριακών υπαλλήλων

Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις για:

– ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ εδώ

– ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ εδώ

– ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ εδώ