Αποσπάσεις – Μετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων

16/12/2015

Διαβάστε την απόφαση για την μετακίνηση υπαλλήλου εδώ

Διαβάστε την απόφαση για την μετακίνηση υπαλλήλων εδώ

Διαβάστε την απόφαση για τις αποσπάσεις υπαλλήλων εδώ