Κατασκηνώσεις Ο.Σ.Υ.Ο. 2019

Κατασκηνώσεις Ο.Σ.Υ.Ο. 2019

ΠΡΟΣ:
1. ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΟΣΥΟ
2. ΠΟΕ – ΔΟΥ
3. ΟΤΥΕ
4. ΕΛΣΤΑΤ
5. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Θ Ε Μ Α
Αιτήσεις παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών,
που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της ΟΣΥΟ, το έτος 2019

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την θερινή περίοδο έτους 2019, θα λειτουργήσει στο Σούνιο Αττικής η παιδική εξοχή της ΟΣΥΟ, στην οποία θα φιλοξενηθούν τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η κατασκήνωση ως γνωστόν, βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής και συγκεκριμένα (στο 71ο χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου από παραλία και στο 67ο χιλ. από Μεσόγεια). Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν τα παιδιά που θα κάνουν σχετική αίτηση και γεννήθηκαν από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2012 σε δύο περιόδους των 320 παιδιών η κάθε μία.

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 22/6 – 11/7/2019
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13/7 – 1/8/2019

Κατασκηνωτική περίοδος γίνεται, εφόσον υποβληθούν τουλάχιστον 150 αιτήσεις παιδιών. Εάν ο αριθμός των παιδιών, είναι μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα της κατασκήνωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα γίνει δημόσια κλήρωση.

Οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΟΣΥΟ στο τηλέφωνο 210-3238339 για επιβεβαίωση έγκρισης της αίτησης, πριν στείλουν τα παιδιά στο χώρο παραλαβής.
Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση της ΟΣΥΟ, πρέπει απαραιτήτως να το δηλώσουν με αίτησή τους στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λεωχάρους 2), ή στους κατά υπηρεσία συλλόγους, για όλες τις περιόδους μέχρι την Παρασκευή 17 Μάιου 2019, γνωρίζοντας την περίοδο που επιθυμούν να φιλοξενηθούν. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά, θα ισχύει η ημερομηνία αποστολής τους.

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Ο.Σ.Υ.Ο.

Αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις της Ο.Σ.Υ.Ο. για το έτος 2019

Αίτηση συμμετοχής