Γνωστοποίηση Γνωματεύσεων Ποσοστού Αναπηρίας & Ειδικής Άδειας 22 ημερών του αρ. 50 του ν. 3528/2007

15/10/2015

Διαβάστε το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ εδώ