Επιστολή προς Υπ. Οικ. και ΑΑΔΕ για ματαίωση συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσ/νίκης εξαιτίας υγειονομικού κινδύνου

Επιστολή προς Υπ. Οικ. και ΑΑΔΕ για ματαίωση συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσ/νίκης εξαιτίας υγειονομικού κινδύνου

Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο των εργαζομένων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση με την Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, η οποία σύμφωνα με την Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21/9/2020.

Με την επικείμενη συγχώνευση δεν διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και των συναλλασσομένων, αλλά και η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, δεδομένου των προβλημάτων που προκύπτουν από την χωροταξική διάταξη του κτιρίου και από την στενότητα του χώρου.

Την συγκεκριμένη μάλιστα στιγμή, που παρατηρείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, ζητάμε την ματαίωση της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης με την Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης.

 Επιπλέον, ζητάμε τη ματαίωση και των λοιπών συγχωνεύσεων που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους και αφορούν την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή εδώ