ΠΟΕ-ΔΟΥ: Επιστολή προς τον Υπ. Οικονομικών για την μισθολογική εξομοίωση

ΠΟΕ - ΔΟΥ: Επιστολή προς τον Υπ. Οικονομικών για την μισθολογική εξομοίωση

κ. Υπουργέ,

Στην συνάντηση των Τριών Ομοσπονδιών μαζί σας στις 16.1.2020 προτείνατε να δημιουργηθεί ένας δίαυλος σταθερής επικοινωνίας και ταυτόχρονα δεσμευθήκατε για την επίλυση του ζητήματος της μισθολογικής εξομοίωσης των νέων συναδέλφων μέχρι τον Μάϊο του 2020.

Εν τούτοις μετά την πανδημία και καθώς επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αιτούμαστε τον προγραμματισμό νέας συνάντησης προκειμένου να μας γνωρίσετε τις προθέσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με το προαναφερθέν θέμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΤΥΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ   ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ