Επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του ν. 4325/2014 – Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης

15/05/2015

Διαβάστε την εγκύκλιο “Επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του ν. 4325/2014 – Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης” εδώ