Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης υπαλλήλων της ΓΓΔΕ

16/10/2015

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΓΓΔΕ εδώ