ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ κα ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 10.5.2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2070

Πραγματοποιήθηκε στις 18.4.2022 η προγραμματισμένη συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ με την Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ κα Σεχπερίδου. Της συνάντησης προηγήθηκε διαπαραταξιακό Συμβούλιο, όπου όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι θα πρέπει, για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην συνάντηση, να ιεραρχηθούν κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην συζήτηση. Έτσι, με ομόφωνη απόφαση, ιεραρχήθηκε η ατζέντα της συνάντησης.

Στην αρχή της συζήτησης, θέσαμε τα θέματα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και συμφωνήσαμε να υπάρχει μια συχνή επικοινωνία είτε δια ζώσης, είτε με mail προκειμένου να διορθώνονται διάφορα ζητήματα σχετικά με τα προγράμματα.

Όπως ειπώθηκε, η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία χρήζει πάντα κάποιων βελτιώσεων, προκειμένου τα προγράμματα να είναι πιο λειτουργικά και πιο φιλικά.

Τα θέματα που ετέθησαν είναι τα εξής:

 1. Αναφέραμε για την ταχύτητα ανταπόκρισης των προγραμμάτων, που είναι σε πολλές περιπτώσεις υπερβολικά αργή. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι, αυτό αποτελεί ζήτημα των γραμμών και δε είναι ευθύνη της ΑΑΔΕ. Σύντομα, μέσω του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας, ο ΟΤΕ θα προχωρήσει στο syzefxis2, το οποίο θα είναι πολύ πιο γρήγορο και σιγά σιγά θα μπουν οι φορείς του Δημοσίου. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει αιτηθεί να είναι από τις πρώτες που θα ενταχθεί στο νέο αυτό δίκτυο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του έργου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, θα εξεταστεί το όποιο περιθώριο μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης.
 2. Ζητήσαμε, οι πολίτες να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο με το «my αιτήματα» και να σταματήσει η εξυπηρέτηση μέσω mail. Απαντήθηκε πως αυτό θα γίνει άμεσα, δεδομένου ότι είναι και απόφαση της Διοίκησης. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και στο πολύ άμεσο μέλλον θα καταργηθούν τα mail και θα μείνει μόνος τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη το my αιτήματα. Ήδη, από 9 Μαΐου 2022, η ΑΑΔΕ, με δελτίο τύπου ανακοίνωσε πως παύει η επικοινωνία των πολιτών με τις Υπηρεσίες μέσω αδόμητων mail.
 3. Ζητήσαμε στο my αιτήματα να υπάρχουν αρκετά υποχρεωτικά πεδία που να πρέπει ο πολίτης να συμπληρώσει, προκειμένου να μπορέσει να υποβάλλει το αίτημα του. Ακόμα και να υπάρχει υποχρεωτικότητα στην επισύναψη των εγγράφων. Ζητήσαμε το σύστημα να σε οδηγεί έτσι ώστε να παραλαμβάνεται από τις Υπηρεσίες ένα ολοκληρωμένο αίτημα. Για παράδειγμα, αν κάποιος αιτείται φορολογική ενημερότητα, να του ζητάει και τα απαραίτητα στοιχεία ή επισυναπτόμενα έγγραφα, ανάλογα με την κατηγορία που θα διαλέξει. Και αυτό να γίνεται για κάθε περίπτωση αιτήματος, έτσι ώστε ο πολίτης να οδηγείται σε μια πλήρη αίτηση και να διευκολύνεται ο συνάδελφος στη διεκπεραίωσή της.
 4. Σε κάθε περίπτωση που ένας Συνάδελφος απαντά σε κάποιο αίτημα φορολογούμενου, η συγκεκριμένη υπόθεση κλείνει αυτομάτως με την αποστολή της απάντησης. Πολλές φορές, ο φορολογούμενος χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις και αποστέλλει νέο μήνυμα, χωρίς κατά κανόνα να το συνδέει με το προηγούμενο. Σε αυτή την περίπτωση, χάνεται η ακολουθία της υπόθεσης και δημιουργείται σοβαρή δυσλειτουργία. Ζητήσαμε τη βελτίωση της δυνατότητας email thread, καθώς η υφιστάμενη ελάχιστα χρησιμοποιείται από τους φορολογούμενους. Προτείναμε την εισαγωγή της επιλογής αποστολής απάντησης από την πλευρά του Υπαλλήλου, χωρίς απαραίτητα να κλείνει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στον Υπάλληλο για το πότε θα ολοκληρώνεται μια υπόθεση και πότε όχι.
 5. Ζητήσαμε να αλλαχθούν οι ονομασίες των Τμημάτων και των λειτουργιών των Υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να είναι ευκρινές και κατανοητό στον πολίτη και να καταλαβαίνει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγμα η ονοματολογία Οίκοθεν να μετονομαστεί σε Έσοδα κ.ο.κ. Μας απάντησαν ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε με την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας η οποία είναι αρμόδια για τις ονομασίες και την θεματολογία.
 6. Για το θέμα των υπερεισπράξεων, που όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, λειτουργεί σαν Λερναία Ύδρα και είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί, ζητήσαμε να εμφανίζεται στις Τράπεζες ως απενεργοποιημένη η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής όταν η ρύθμιση έχει απωλεσθεί και να παραπέμπεται ο πολίτης στις ΔΟΥ, κάτι που όπως μας ειπώθηκε ήδη έχει προταθεί στις Τράπεζες αλλά δεν έγινε δεκτό.
 7. Ζητήθηκε η δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου, προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι εκτυπώσεις, αλλά και να είναι άμεση η αναζήτηση μιας διεκπεραιωμένης υπόθεσης όταν χρειαστεί. Υπήρξε θετική ανταπόκριση αλλά ζητήθηκε να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από την Ομοσπονδία για το τι θα περιλαμβάνει το αρχείο αυτό.
 8. Ζητήθηκε η μείωση των σταδίων της επεξεργασίας του αιτήματος στην εφαρμογή my αιτήματα από 4 σε 3. Μας απάντησε ότι θα το διερευνήσουν και αν είναι εφικτό θα γίνει.
 9. Ζητήθηκε να βεβαιώνεται άμεσα από το σύστημα το πρόστιμο σε περίπτωση εκπροθέσμων υποβολών αλλά μας απαντήθηκε ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο.
 10. Ζητήθηκε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία ζητούνται σχεδόν κάθε μέρα από τους συναδέλφους να μπορούν να βγαίνουν αυτόματα από το σύστημα. Μας απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση αλλά θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με ακρίβεια τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θέλουν.
 11. Ζητήθηκε να δημιουργηθεί μέσα στο σύστημα επικαιροποιημένος κατάλογος των συναδέλφων της ΔΗΛΕΔ ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία από τους συναδέλφους των υπόλοιπων υπηρεσιών.
 12. Συζητήθηκε να μπορεί να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό αρχείο που να φαίνεται η ιστορικότητα των αιτημάτων κάθε φορολογούμενου, γεγονός που θα μπορεί να διευκολύνει την απάντηση νέων αιτημάτων αφού θα μπορεί εύκολα να βρεθούν συνημμένα έγγραφα.

Στην λήξη της συζήτησης ειπώθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο συχνή επαφή, έστω και με την υποβολή προτάσεων και διαπιστώσεων μέσω mail. Η Γενική Διευθύντρια μας ρώτησε αν με την μέχρι τώρα ψηφιοποίηση υπάρχει καλυτέρευση στην καθημερινότητα των συναδέλφων. Της απαντήσαμε ότι σίγουρα υπάρχει καλυτέρευση, η οποία όμως λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας σε προσωπικό, δεν είναι ορατή. (Να θυμίσουμε ότι πριν μια δεκαετία ο κλάδος των εφοριακών υπαλλήλων απαριθμούσε σχεδόν διπλάσιο αριθμό εργαζομένων). Επισημάναμε ότι θα καλυτερεύσει κατά πολύ την καθημερινότητα μας αν σταματήσει να είναι αναγκαία η εκτύπωση και το σκανάρισμα, που απαιτούν πολλές εργατοώρες. Η Γεν. Δ/ντρια απάντησε πως ό,τι μπορεί να διορθωθεί, άμεσα θα γίνει. Συμφωνήθηκε να υπάρχει συχνότερη επαφή και συνεργασία γιατί τα θέματα των πλατφορμών είναι δυναμικά και συνέχεια χρήζουν επεξεργασίας.