Έγγραφο της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τις συνεδριακές αποφάσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών και την Γ.Γ.Δ.Ε.

03/09/2015

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τις συνεδριακές αποφάσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη και την Γ.Γ.Δ.Ε. κα Σαββαΐδου εδώ