ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2018.

09/05/2018

eggrafo pros toys elegktes gia thn paralabh twn proteraiopoihmenvn ypothesewn 1

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 58/30-04-2018 επιστολή του Συλλόγου μας προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης και τον Διευθυντή ελέγχου και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα προβλήματα της προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο για το 2018 δεν έχουν επιλυθεί, συνεδρίασε εκτάκτως στις 08.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασής του, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, να διατυπώσουν εγγράφως την αντίθετή τους γνώμη για απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), αναγράφοντας κατά την παραλαβή του εγγράφου/πίνακα προτεραιοποιημένων υποθέσεων έλεγχου και στη θέση της υπογραφής τους το ακόλουθο κείμενο:

 

«Παραλαμβάνω με επιφύλαξη, δηλώνοντας ρητά την αντίθετή μου γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του 3528/2007 ως προς

α) το μεγάλο αριθμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων προς έλεγχο,

β) το μεγάλο αριθμό των προτεραιοποιημένων παραγραφόμενων υποθέσεων ελέγχου,

γ) το χρόνο παράδοσης των προτεραιοποιημέων υποθέσεων προς έλεγχο,

δ) την αναλογία παλαιών με νέων υποθέσεων ανά ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013,

και εν γένει την μη ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, που καθιστούν αδύνατη την διεκπεραίωση όλων των ανατιθεμένων προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.»

 

Το παρόν κείμενο θα πρέπει να αναγραφεί και στα δύο αντίγραφα (1. Για την υπηρεσία και 2. Για τον ελεγκτή βεβαίωσης).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

     ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                          ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 Κατεβάστε και εκτυπώστε το έγγραφο του συλλόγου για την παραλαβή των υποθέσεων εδώ