Έγγραφο της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τους προληπτικούς ελέγχους προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών και την Γ.Γ.Δ.Ε.

03/09/2015

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τους προληπτικούς ελέγχους προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη και την Γ.Γ.Δ.Ε. κα Σαββαΐδου εδώ

Διαβάστε της αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου στις 23.07.2015 εδώ