ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

25/08/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ