ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23.5.2022 – 16:00

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23.5.2022 - 16:00

Παρακολουθείστε το σεμινάριο στο link: https://www.youtube.com/watch?v=9B3Io_9qwuQ

Tο Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ, διοργανώνει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, για τις Δηλώσεις Φυσικών – Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, με συνδρομή της Α.Α.Δ.Ε. και Εισηγητές τα στελέχη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

  • ΧΑΠΙΔΗ ΜΑΤΘΑΙΟ Προϊστάμενο Τμήματος Νομικών Προσώπων (Δ.Ε.Α.Φ.)
  • ΣΑΦΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Υπάλληλο Τμήματος Φυσικών Προσώπων (Δ.Ε.Α.Φ.)
  • ΓΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπάλληλο Τμήματος Φυσικών Προσώπων (Δ.Ε.Α.Φ.)

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022 και ώρα 16.00, στα γραφεία της ΠΟΕ-ΔΟΥ, Λεωχάρους 2 Αθήνα, 5ος όροφος. Διαδικτυακά το Σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ όλοι οι συνάδελφοι πανελλαδικά χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του site:

https://www.youtube.com/watch?v=9B3Io_9qwuQ

της Φορολογικής Επιθεώρησης www.poedoy.gr 

Ερωτήσεις επί της θεματολογίας μπορούν να αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου μέσω chat. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου απ’ τους συναδέλφους Εισηγητές.