ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ.

deltio typoy syllogoy larisas gia th sygxwneysh

27/02/2108

deltio typoy syllogoy larisas gia th sygxwneysh

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

———————————

Βάσει σχεδίου που προτείνεται από την Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε., προωθείται η συγχώνευση των υπηρεσιών του Νομού μας (Α΄Δ.Ο.Υ. και Β΄ Δ.Ο.Υ.) με παράλληλη μείωση του στελεχιακού δυναμικού της νέας ενοποιημένης Δ.Ο.Υ. κατά 33 θέσεις εργασίας, ήτοι εκ των 188, σήμερα, συνολικά υπηρετούντων στις δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού Λάρισας, η νέα ενοποιημένη Δ.Ο.Υ. θα διαθέτει μόνον 155.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας,

λαμβάνοντας υπόψη

Α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού μας, ο οποίος είναι ο 5ος μεγαλύτερος σε πληθυσμό Νομός της Επικράτειας, με ιδιαίτερη ποικιλομορφία δραστηριοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών (ανεπτυγμένος αγροτικός τομέας, εξαγωγικές επιχειρήσεις, κλπ), που καλύπτουν όλο το φάσμα του φορολογικού αντικειμένου,

Β) τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο εργασίας των υπηρεσιών μας, που παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται να περιορισθεί μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση περιορισμού του.

Γ) το γεγονός ότι με τις σαρωτικές συγχωνεύσεις υπηρεσιών,  που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2012-2013, καταργήθηκαν οι πέντε από τις επτά, μέχρι τότε, υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας και, κατόπιν τούτου, θεωρούμε ότι έχει εξαντληθεί η όποια δυνατότητα ορθολογικοποίησης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων της Φορολογικής Διοίκησης στις υπηρεσίες του Νομού μας, και, συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον το παραμικρό περιθώριο για περαιτέρω συγχωνεύσεις με παράλληλες μειώσεις θέσεων εργασίας,

Δ) το γεγονός ότι, ήδη, υφίσταται υποστελέχωση της  Β ΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, κατά 15, τουλάχιστον, οργανικές θέσεις εργασίας, σε σχέση με τον όγκο εργασίας και την επίτευξη της στοχοθεσίας που της έχει ανατεθεί. Μία υπηρεσία όπου, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τη Διοίκηση, η υφιστάμενη κατάσταση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ναι μεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο, παραμένει προβληματική, με συνέπειες που βιώνονται καθημερινά τόσο από τους υπηρετούντες συναδέλφους όσο και από το συναλλασσόμενο κοινό,

Ε) το γεγονός ότι οι μόλις 188 συνολικά υπηρετούντες υπάλληλοι του Ν. Λάρισας είναι, ήδη, δυσανάλογα επιφορτισμένοι με την είσπραξη σχεδόν του 50% των συνολικών εσόδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη στιγμή που ο στόχος για την είσπραξη του υπόλοιπου 50% αυτών των εσόδων εξυπηρετείται  από ένα σύνολο, περίπου, 317 υπαλλήλων που υπηρετούν στους άλλους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων). Η προτεινόμενη συγχώνευση, δε, προκρίνοντας τη μείωση των 188 θέσεων εργασίας σε 155 στη νέα ενοποιημένη Δ.Ο.Υ., επιτείνει περαιτέρω την, ήδη υπάρχουσα, δυσαναλογία, αγγίζοντας τα όρια του απόλυτου παραλογισμού.

ΣΤ) το γεγονός ότι η όποια εξοικονόμηση θέσεων προσωπικού θα επιτυγχανόταν από την προτεινόμενη ενοποίηση  λόγω επίτευξης συνεργιών (σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, στην καλύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη στοχοθεσία και τον υφιστάμενο όγκο εργασίας, θα εξοικονομηθούν περί τις 10-12 θέσεις εργασίας, και όχι 33, όπως αυθαίρετα υποστηρίζει η Διοίκηση), εξανεμίζεται, εάν λάβει κανείς υπόψη του την ως άνω περιγραφείσα (υπό Δ)), ήδη, υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού της Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας (όπου, όπως προείπαμε, απαιτούνται, ήδη σήμερα, τουλάχιστον, άλλες δεκαπέντε περίπου οργανικές θέσεις εργασίας),  

Ζ) το γεγονός ότι με τις ισχύουσες σήμερα μισθώσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών του Νομού μας το μέσοκόστος στέγασης ανά εργαζόμενο ανέρχεται στα 76 ευρώ περίπου, ήτοι είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος που καταβάλλεται για τη στέγαση των υπηρεσιών των υπολοίπων Νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου το μέσο κόστος στέγασης ανά εργαζόμενο ανέρχεται περίπου στα 172 ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά του ότι το οποιοδήποτε δημοσιονομικό όφελος αναμένεται ότι θα προκύψει από την προτεινόμενη συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας, μέσω μείωσης του τιμήματος που καταβάλλεται σήμερα για μισθώματα, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι ασήμαντο έως μηδαμινό ενώ, στη χειρότερη περίπτωση, η ενοποίηση των υπηρεσιών θα επιφέρει ακόμη και δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος σχεδιασμός και προγραμματισμός για ένα τόσο κρίσιμο εγχείρημα.   

Η) το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στα υφιστάμενα μισθωμένα κτίρια διαθέσιμοι χώροι για να στεγάσουν μία ενιαία υπηρεσία, τουλάχιστον εκατόν ενενήντα υπαλλήλων – όσοι, δηλαδή,  φρονούμε ότι και θα απαιτούνταν προκειμένου να λειτουργήσει μία ενοποιημένη Δ.Ο.Υ. στο Νομό μας σε σχέση με το αθροιστικό έργο και το φόρτο εργασίας τον οποίο θα κληθεί επωμισθεί- και, επομένως, θα απαιτηθεί η μίσθωση νέων χώρων με άγνωστο κόστος, 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ

με την προτεινόμενη, ως έχει, συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας

και

θεωρεί βέβαιο ότι η σχεδιαζόμενη ενοποίηση-συγχώνευση που συνοδεύεται με παράλληλη πρόβλεψη για μείωση του στελεχιακού δυναμικού της νέας ενοποιημένης Δ.Ο.Υ. κατά 33 θέσεις εργασίας, ως μοναδικό άμεσο αποτέλεσμα, θα επιφέρει την επιδείνωση της τεράστιας ταλαιπωρίας που βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας, που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Νομού μας, και την αναπόφευκτη απόγνωση, αν όχι φυσική εξόντωση, των υπαλλήλων που θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε έναν παράλογα δυσανάλογο όγκο εργασίας, υπό τρομερά αντίξοες συνθήκες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                              ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε και εκτυπώστε την επιστολή του συλλόγου εφοριακών ν. Λάρισας εδώ