ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.07.17 (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

poedoy

13/07/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε. εδώ