ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

poedoy

04/07/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ