ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

17/11/2015

Διαβάστε τισ αποφάσεις – ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Δωδεκανήσου εδώ