ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14.07.2021

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ 14.07.2022

Αθήνα 3.8.2021

     Αρ. Πρωτ.: 1879

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.4.2021

Σήμερα 14.7.2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
 2. Μισθολόγιο ΑΑΔΕ.
 3. Κινητικότητα μεταξύ περιγραμμάτων θέσης.
 4. Μοριακό σύστημα μεταθέσεων.
 5. Θέματα κεφαλαίου.
 6. Προληπτικοί έλεγχοι.
 7. Δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 8. Ανανέωση σύβασης τεχνικού ασφαλείας.
 9. Αίτημα ΑΣΚΙ για ανακατανομή θέσεων απαλλαγής.
 10. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 17.5.2021 έως 7.7.2021.
 11. Έγκριση μικροδαπανών από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Με την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των μελών του Γ.Σ. για την διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14§3 του καταστατικού ΠΟΕ- ΔΟΥ .

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντες είκοσι επτά (27) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως παρακάτω:

01. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
03. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 04. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
05. ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
07.ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 08. ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
09.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
15. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
17. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  18. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
19. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   20. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   
21. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ    22. ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  24. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
25. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  26. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Απών ήταν οι συνάδελφοι :  1. ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Με την έναρξη της συζήτησης έγινε ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Έκτακτου Γενικού Συμβουλίου (8.6.2021).

Μετά την ενημέρωση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το θέμα δεύτερο  τρίτο και τέταρτο αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας για συγκέντρωση και προτεραιοποίηση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν από την κατάταξη σε περιγράμματα θέσης εργασίας  και δημιουργία τμήματος μέσα στις ΔΟΥ  προληπτικού ελέγχου  και όλα τα ζητήματα του μισθολογίου. Επιπλέον να ασχοληθούν και με την κινητικότητα μεταξύ περιγραμμάτων και το μοριακό σύστημα μεταθέσεων. Επίσης για το τρίτο θέμα αποφασίστηκε να γίνει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αμέσως μετά τις καλοκαιρινές άδειες με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία πρότασης για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαδικασία της κινητικότητας, εντός ΑΑΔΕ, για τις θέσεις ειδικής βαρύτητας.

Επίσης έχουμε επανειλημμένα εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη από την ΑΑΔΕ διαδικασία της «αξιολόγησης»  καλώντας τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους για ένα δίκαιο και αξιοκρατικό  σύστημα  με διαφανή, μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς ατομικούς στόχους και χωρίς την σύνδεσή της με τον μισθό του υπαλλήλου.

Για την προστασία των συναδέλφων είχαμε εξαγγείλει απεργία-αποχή από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» που έχοντας ήδη στεφθεί με απόλυτη επιτυχία λόγω της συμμετοχής των συναδέλφων που κατανόησαν τις ενστάσεις και τα επιχειρήματά μας.

Εξάλλου εκκρεμεί και η προσφυγή μας στο Σ.Τ.Ε. κατά και της νέας κανονιστικής.

Βάσει των ανωτέρω θεωρούμε άδικη και εκβιαστική την προσπάθεια της Διοίκησης να τιμωρήσει με αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής συναδέλφων σε θέσεις ευθύνης, όπως φαίνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις που έγιναν.

Ζητάμε από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ να επανεξετάσει το ζήτημα κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιητικές διορθώσεις μην αποκλείοντας ικανά στελέχη.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά σε όλους ότι θα σταθούμε  στο πλευρό των συναδέλφων που θα θιγούν καλύπτοντας και στηρίζοντάς τους με όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

Μια σύγχρονη διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει κανόνες δεοντολογίας, γόνιμου διαλόγου, δικαιοσύνης χωρίς πιέσεις και εκβιαστικά διλήμματα.

Για το πέμπτο θέμα του κεφαλαίου αποφασίστηκε μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του τμήματος κεφαλαίου να δημιουργηθεί περίγραμμα θέσης ελεγκτή κεφαλαίου και να τοποθετηθεί το περίγραμμα αυτό στις θέσεις ειδικής βαρύτητας.

Για το έβδομο θέμα των Δανείων από το Παρακαταθηκών και Δανείων αποφασίστηκε η  σύσταση  δια παραταξιακής επιτροπής που σε επαφή με την ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ να κάνουμε παράσταση στην διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων  και στο Υπουργείο Οικονομικών με την συνδρομή της ΑΔΕΔΥ για την υλοποίηση  των  αιτημάτων μας, και το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων να παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Α)Ειδικές ρυθμίσεις  για διαχωρισμό του δανείου  ανάλογα με τα εισοδήματα, σε εξυπηρετούμενο τμήμα και μη  («Ιρλανδικό Μοντέλο»),για όσους  πληρούν τα σχετικά  κριτήρια  με δέσμευση  από το ΤΠΔ για διαγραφή του μη εξυπηρετούμενου.

Β) Οριζόντια δραστική μείωση του επιτοκίου που εφαρμόζεται σήμερα στα στεγαστικά μας δάνεια ώστε να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στην αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος.

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης για τον τεχνικό ασφαλείας αποφασίστηκε ομόφωνα η ανανέωση σύμβασης.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση των Εκτελεστικών Επιτροπών από 17.5.2021 έως 7.7.2021. Το Γενικό Συμβούλιο  ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για το διάστημα από 17.5.2021 έως 7.7.2021.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης για έγκριση μικροδαπανών από 1.4.2021 έως 31.6.2021. Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις μικροδαπάνες για το διάστημα από 1.42021 έως 31.6.2021.

Επίσης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δεχθούμε την κατάργηση των ραντεβού στις ΔOY και να ζητήσουμε την επαναφορά τους ως αποκλειστικό τρόπο προσέλευσης των πολιτών στις ΔΟΥ.

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από την Διοίκηση της ΑΑΔΕ η προκήρυξη  όλων των θέσεων Τμηματαρχών  όλης της  επικράτειας,  των οποίων η θητείες έχουν λήξει και παρατείνονται συνεχώς με αποφάσεις εδώ και πολλά χρόνια , χωρίς περιορισμούς αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της επικαιροποιημένης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας περί χορηγήσεως διαλλείματος  ενός τετάρτου κάθε δύο ωρών εργασίας σε Η/Υ, αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από την Διοίκηση της ΑΑΔΕ να εφαρμόσει την διάταξη και επιπλέον να χορηγεί μια ημέρα πρόσθετη άδεια για κάθε χρήστη υπολογιστή μηνιαίως.

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Κατεβάστε και εκτυπώστε τις αποφάσεις εδώ