ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21.04.2021

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 7.5.2021

     Αρ. Πρωτ.: 1852

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.4.2021

Σήμερα 21.4.2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
 2. Μισθολόγιο.
 3. Αξιολόγηση.
 4. Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
 5. Αντικατάσταση Προέδρου Φορολογικής Επιθεώρησης.
 6. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του Πέτρου Ξανθόπουλου.
 7. Ψηφιακή οργάνωση Ομοσπονδίας.
 8. Απολογισμός 2020-Προϋπολογισμός 2021
 9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 4.3.2021 έως 19.4.2021.
 10. Έγκριση μικροδαπανών από 1.1.2021 έως 31.3.2021.

Με την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των μελών του Γ.Σ. για την διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14§3 του καταστατικού ΠΟΕ- ΔΟΥ.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντες τριάντα (30) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως παρακάτω:

01. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
03. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
05. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 06. ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
07. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08. ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
09.ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
17. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  20. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
21. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   22. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   
23. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ    24. ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
25. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
27. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  28. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
29. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  30. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Απών ήταν ο συνάδελφος :  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετά την παραίτηση του Γενικού Συμβούλου της παράταξης της ΣΑΣ συνάδελφου Νάτσικα Άγγελου την θέση του καταλαμβάνει ο συνάδελφος Καβάκης Δημήτριος ως ο άμεσος  επόμενος αναπληρωματικός από την ίδια παράταξη.

Με την έναρξη της συζήτησης έγινε ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου (11.2.2021).

Μετά την ενημέρωση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί της Αξιολόγησης  αποφασίστηκε  ότι υφίσταται η ήδη η προκηρυγμένη απεργία -αποχή από την Αξιολόγηση της ΑΑΔΕ και για το 2020, ώστε να καλύψει όσους συναδέλφους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν και κατ΄ επέκταση να ενταχθούν στο νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί αντικατάστασης του Προέδρου της Φορολογικής Επιθεώρησης υπερψηφίστηκε ομόφωνα η αντικατάσταση του συνταξιοδοτηθέντος συναδέλφου Μιχαήλ Πιερρή από την θέση του Προέδρου του Περιοδικού της Φορολογικής Επιθεώρησης με την συναδέλφισσα Χριστακοπούλου Βασιλική από την ίδια παράταξη.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του Πέτρου Ξανθόπουλου αποφασίστηκε ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 3.000 ευρώ της οικογένειας του αδικοχαμένου συναδέλφου Ξανθόπουλου Πέτρου από την  ΔΟΥ Κοζάνης μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την ψηφιακή οργάνωση της Ομοσπονδίας αποφασίστηκε η ψηφιακή οργάνωση της Ομοσπονδίας με πρόσληψη τεχνικού συμβούλου.

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης για τον Απολογισμός του 2020 και τον Προϋπολογισμό του 2021 υπερψηφίστηκε ο απολογισμός 2020 και ο προϋπολογισμός 2021.

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση των Εκτελεστικών Επιτροπών από 4.3.2021 έως 19.4.2021. Το Γενικό Συμβούλιο  ενέκρινε τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για το διάστημα από 4.3.201 έως 19.4.2021.

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης για έγκριση μικροδαπανών από 1.1.2021 έως 31.3.2021. Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις μικροδαπάνες για το διάστημα από 1.1.2021 έως 31.3.2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσης λήφθηκαν και οι παρακάτω αποφάσεις.

 1. Να εφαρμοσθεί το Ειδικό Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ σε όλο το Υπουργείο Οικονομικών.
 2. Αποφασίστηκε να διοργανώσει η ΠΟΕ-ΔΟΥ ημερίδα ενημέρωσης των συναδέλφων για το μισθολόγιο και την αξιολόγηση καλώντας και υπηρεσιακούς παράγοντες που θα απαντούν σε ερωτήσεις συναδέλφων.
 3. Να αναρτώνται τα γραπτά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των Γενικών Συμβουλίων κλειδωμένα στο site της Ομοσπονδίας με κωδικούς χρήσης από τον κάθε συνάδελφο.
 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ασκηθεί πίεση για εξεύρεση πολιτικής λύσης, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν λάβει το 2014 τα ποσά από την επιστροφή των παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ΤΕΑΔΥ, να τα λάβουν τώρα.
 5. Αποφασίστηκε ομόφωνα να στηρίξει η ΠΟΕ -ΔΟΥ έμπρακτα και με την συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν εκτός των άλλων και με την παρουσία μας, τους απολυμένους από τον τομέα καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ οι οποίοι κέρδισαν δύο δικαστικές αποφάσεις καθώς και εκδόθηκαν προσωρινές διαταγές που διατάσσουν την επαναπρόσληψη τους μέχρι την 30.6.2021.

Οι καθαρίστριες και καθαριστές, που ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, εργάζονται ακόμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ είναι σε όλους γνωστό πως οι ανάγκες καθαριότητας του Υπ. Οικονομικών είναι αν μη τι άλλο μόνιμες και διαρκείς.

Βρίσκονται επί σειρά ετών σε καθεστώς ομηρίας.

6.Με αφορμή της πληροφόρησης μας, ότι στάλθηκε έγγραφο από περιφερειάρχες σε μονάδες που ζητείται να συμπληρωθεί κατάσταση από υπαλλήλους κάθε υπηρεσίας που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκπαίδευση παροχής Α΄ βοηθειών στο πλαίσιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως ο τραυματισμός ή το παθολογικό συμβάν εργαζομένου ή πολίτη.

Το Γ.Σ ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την εφαρμογή του νόμου, περί ορισμού Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

7.Το Γ.Σ αποφάσισε να μεταφέρει τα παρακάτω ερωτήματα  προς την διοίκηση ως μέρος γραπτής ατζέντας της επόμενης συνάντησης όπως ορίζεται σε απόφαση του προηγούμενου Γενικού Συμβουλίου.

 1. Γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν υλοποιήθηκε εγκαίρως το 2019 (με τον Ν.4646/2019), όπως αρχικά είχε προβλεφθεί;
 2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την μεταφορά όλων των δηλώσεων Φ.Μ.Α. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;
 3. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και για τις άλλες φορολογίες κεφαλαίου π.χ. γονικών παροχών και δωρεών;
 4. Αληθεύει ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2021 η υποχρεωτική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης Φ.Μ.Α. μέσω της πλατφόρμας “myProperty” παρατείνεται από την 01/06/2021 στην 01/01/2022; Αν ισχύει αυτό, πώς εξηγείτε την πρόωρη ανακοίνωση της λειτουργίας της πλατφόρμας στα Μ.Μ.Ε.;
 5. Είναι εφικτές και σε πιο βαθμό είναι οι διασταυρώσεις στις ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων από τους υπαλλήλους του κεφαλαίου;
 6. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης των δηλώσεων και την έλλειψη προσωπικού θα αυξηθεί η 60ημερη προθεσμία για την διενέργεια ελέγχου των δηλώσεων από τους υπαλλήλους του κεφαλαίου;
 7. Θα εκδοθούν σαφείς οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας; Αν ναι, πόσο σύντομα θα γίνει αυτό; (ήδη μετράει ο χρόνος από τον Σεπτέμβριο του 2020)
 8. Υπάρχει πρόβλεψη έκδοσης των πράξεων μέσω του συστήματος taxis (όπως στις άλλες φορολογίες) διότι με την νέα απόφαση 1031/2021 προβλέπεται νέα γραφειοκρατική διαδικασία με την έκδοση χειρόγραφης πράξης ΦΜΑ. Δηλαδή, πλέον απαιτείται μια έξτρα χειρόγραφη εργασία που δεν συνάδει με την υποτιθέμενη ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών μας.
 9. Πότε αναμένεται η ένταξη των υπολοίπων περιοχών (που βασίζονται ακόμα με συγκριτικά στοιχεία) στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών;
 10. Πότε θα εναρμονιστούν οι φορολογίες κεφαλαίου και εισοδήματος (π.χ. συντελεστές παλαιότητας στο Ε9 vs Mεταβιβάσεις).
 11. Σχετικά με τα στατιστικά που ζητούνται:
 12. i) Έχει χρονομετρηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης μίας δήλωσης ή ενός αιτήματος με την 1137/2020 σε όλα τα στάδια ώστε να εκτιμηθεί η επιτυχία της απόφασης;
 13. ii) Κατά πόσον έχει γίνει διερεύνηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Α1137/2020;

iii) Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ότι: α) Ο προϊστάμενος του τμήματος Συμμόρφωσης έχει επιβαρυνθεί με την πρόσθετη εργασία εξαιτίας της Α.1137/2020; β) Ότι στο πρωτόκολλο δεν προλαβαίνουν για τον ίδιο λόγο; γ) Ότι η πολυδιαφημιζόμενη 1137/2020 ουσιαστικά λειτουργεί σε βάρος του ελέγχου (άρα και των εσόδων του δημοσίου) και εάν δεν εφαρμοστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά η πλατφόρμα “myProperty” ελλοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν ανέλεγκτες υποθέσεις στο αρχείο; δ) Ότι η παρούσα μεταβατική κατάσταση είναι προβληματική και θα ήταν προτιμότερο, και για λόγους δημοσίους συμφέροντος, να επανέλθουμε στην πρότερη κατάσταση;

 1. Θα θέλαμε, επίσης, να μας ενημερώσετε για το πόσες από τις 53.000 δηλώσεις που εκκαθαρίστηκαν και βεβαιώθηκαν οι αντίστοιχοι φόροι εντός του 2021 υποβλήθηκαν σε έντυπη υποβολή και πόσες σε ηλεκτρονική.

Επειδή στις 3.5.2021 ανοίγει η εστίαση θα ζητηθεί από τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Παρόλα αυτά, η πανδημία της Covid-19 βρίσκεται σε έξαρση και υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί από τους συναδέλφους για τους υγειονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται με τους προληπτικούς ελέγχους.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε τα εξής:

 • Να μην τεθούν ποσοτικοί στόχοι (αυτή την χρονιά) τόσο για τον αριθμό τον μερικών επιτόπιων ελέγχων όσο και για τα ποσοστά παραβατικότητας.
 • Να μπορούν όσοι οι εφοριακοί και κτηματικοί υπάλληλοι το επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα από τον γενικό πληθυσμό.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1)Αποφασίστηκε να ζητήσουμε να δοθεί η προσωπική διαφορά στους νέους συναδέλφους πριν την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου.

2) Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, στηρίζει ομόφωνα τις πανυγειονομικές κινητοποιήσεις, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που οργανώνει την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021,στην Αττική και στην Περιφέρεια.

Στην Αττική η πορεία θα εκκινήσει στις 9:00 πμ από την Πλατεία Μαβίλη.

Στην Περιφέρεια οι κινητοποιήσεις θα γίνουν στις ΥΠΕ.

Αιτήματα :

Ισχυρή Δημόσια υγεία.

Ένταξη στα ΒΑΕ .

Μονιμοποίηση εκτάκτων .

Εργατικό ατύχημα ο θάνατος συναδέλφου από κορονοϊό.

Αυξήσεις στους μισθούς .

Δώρο Πάσχα.

 

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των μελών του Γενικού Συμβουλίου.