ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26.5.2022

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 9.6.2022

 Αρ. Πρωτ.: 2087

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26.5.2022

Σήμερα 26.5.2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
 2. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών- ΕΛΚΕ κλπ.
 3. Ενημέρωση από κα Κρητικού για GDPR.
 4. Προληπτικοί έλεγχοι – βελτιώσεις.
 5. Διεκδίκηση Π.Δ. για συναδέλφους ΥΠΟΙΚ .
 6. Αλλαγή απόφασης για χιλιομετρική αποζημίωση Γενικών Συμβούλων.
 7. Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων φορολογούμενων.
 8. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 28.3.2022 έως 18.5.2022.
 9. Έγκριση μικροδαπανών από 1.2.2022 έως 4.2022.

Με την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των μελών του Γ.Σ. για την διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14§3 του καταστατικού ΠΟΕ- ΔΟΥ  .

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντες τριάντα ένα (31)  Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως παρακάτω:

01. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
03. ΔΕΜΙΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 04. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
05. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06. ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07. ΚΑΡΑΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 08. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
09. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12. ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15. ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  16. ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
17. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   18. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ    20. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ    
21. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     22. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   
23. ΣΩΦΡΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ   24. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
25. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26. ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
27. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
29. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 30. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
31. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

 

Με την έναρξη της συζήτησης έγινε ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου (9.3.2022).

Έγινε ενημέρωση στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου από την DPO της Ομοσπονδίας από την  κ. Κρητικού για θέματα GDPR.

Μετά την ενημέρωση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η

Για το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά την μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων  να αυξηθεί η αποζημίωση για την χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι γενικοί σύμβουλοι από 0,18 ευρώ σε 0,25 ευρώ και ταυτόχρονα για την χρήση 2022 να αυξηθεί κατά 20% στις παρατάξεις το ποσό που χορηγεί η Ομοσπονδία. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε να ανοιχτεί και ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός για το Πολιτιστικό Τμήμα της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η

Για το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής από 28.3.2022 έως 18.5.2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η

Για το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν  ομόφωνα οι μικροδαπάνες από1.2.2022 έως 30.4.2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 4η

Για το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων φορολογούμενων

Αποφασίστηκε ομόφωνα :

Α.Η ΠΟΕ ΔΟΥ να διεκδικήσει από την ηγεσία της ΑΑΔΕ την αλλαγή της δεσμευτικής ημερομηνίας των 3 ημερών της απόφασης Α.1137/2020 σε ημερομηνία ανάλογη του όγκου εργασίας των υπηρεσιών, κι όχι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/99, τουλάχιστον έως ότου μειωθεί το συσσωρευμένο απόθεμα δηλώσεων κεφαλαίου σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

Β. Η ΠΟΕ ΔΟΥ πρέπει να εντείνει την πίεση της προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προκειμένου να διεξαχθούν διαγωνισμοί μαζικών προσλήψεων μέσα στην επόμενη προεκλογική χρονιά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η κύρια γενεσιουργός αιτία έκθεσης των συναδέλφων σε πειθαρχικά παραπτώματα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Γ. Η ΠΟΕ ΔΟΥ να παράσχει κάθε είδους ηθική και νομική συμπαράσταση, σε όσους συνάδελφους ελέγχονται από δικαστικές αρχές ή πειθαρχικά συμβούλια για πράξεις ή παραλείψεις τους εντός των ασφυκτικών προθεσμιών της απόφασης Α.1137/2020, τόσο σε παρελθοντικό όσο και μελλοντικό χρόνο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5η

Αποφασίστηκε για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον προληπτικό έλεγχο και τις βελτιώσεις του, οι διάφορες προτάσεις που κατατέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο να παραπεμφθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή για συν διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Ομοσπονδίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6η

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Με το Ν.4778/21 (Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. και άλλες επείγουσες διατάξεις), αναπροσαρμόστηκαν οι αποδοχές των υπηρετούντων Υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και διαμορφώθηκαν στα σημερινά επίπεδα. Στο α.7 παρ.1 του εν λόγω Νόμου, ορίζεται ότι: «Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ».

Από την ψήφιση του συγκεκριμένου Νόμου και έπειτα, μεσολάβησαν διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό των μισθωτών, που προέκυψαν κυρίως λόγω της τρέχουσας οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας και είχαν σαν αποτέλεσμα, τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα επτακόσια δέκα τρία (713) ευρώ, ήδη από την 1η Μαΐου 2022. Εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι, το ποσό αυτό καταβάλλεται 14 φορές το χρόνο (καθώς στον Ιδιωτικό τομέα ισχύουν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα καλοκαιριού), οι συνολικές ετήσιες απολαβές ενός νεοεισερχόμενου μισθωτού διαμορφώνονται στα 9.982 ευρώ το χρόνο, που σε μηνιαία αναγωγή φτάνουν στα οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (831,8 ευρώ).

Είναι απολύτως κατανοητό ότι, με βάση αυτά τα δεδομένα, διαμορφώνεται μια ξεκάθαρη ανισότητα καθώς, το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της Ουκρανικής κρίσης, επηρεάζει και τους Υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., εξίσου όσο κάθε άλλο πολίτη αυτής της χώρας. Είναι νομικά κατοχυρωμένο το γεγονός ότι, κανένας Υπάλληλος με καθεστώς πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να αμείβεται λιγότερο από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Ως εκ τούτου, ζητάμε:

 • Την αύξηση του μηνιαίου βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) του Ν.4778/21, τουλάχιστον κατά το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού, που εντός του έτους 2022 υπολογίζεται από την κυβέρνηση σε 9,7%.
 • Συνεπακόλουθα, τον επανυπολογισμό-ΑΥΞΗΣΗ των αποδοχών του συνόλου των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας (ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ), με χρήση του νέου μηνιαίου βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η

Επισημάνσεις Διαφοροποιήσεων Νέου Βαθμολογίου κατά Κλάδο

Αναφορικά με την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε περιγράμματα θέσης και την αντιστοίχιση τους με Βαθμούς Θέσεων Εργασίας, έγινε αντιληπτό, ότι πραγματοποιείται βάσει των κύριων τομέων δραστηριότητας τους. Ένας από τους τομείς που κατέχει υψηλή ιεραρχικά θέση και δικαίως, στο νέο Μισθολόγιο, είναι και ο τομέας της Πληροφορικής.

Στον συγκεκριμένο τομέα, απασχολούνται τόσο τεχνικοί, όσο και επιχειρησιακοί υπάλληλοι, εφοριακοί και τελωνειακοί. Η άκρως απαραίτητη σήμερα ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στα συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα της τεχνολογίας, προϋποθέτει απαραιτήτως αυτή τη σύμπραξη σε όλα τα στάδια της υλοποίησης. Πέραν των υπαλλήλων πληροφορικής, και τα καθήκοντα των επιχειρησιακών αναλυτών είναι ιδιαιτέρων απαιτήσεων. Συμπεριλαμβάνουν, εκτός από τη γνώση της νομοθεσίας ή/και την απαραίτητη εμπειρία του επιχειρησιακού τομέα στον οποίο εξειδικεύεται ο καθένας, την ικανότητα επιχειρησιακής ανάλυσης, καθώς και γνώση-αντίληψη των τεχνικών δυνατοτήτων και περιορισμών των εφαρμογών. Επίσης, την ικανότητα και ευχέρεια κατάρτισης και εκτέλεσης σεναρίων ελέγχου των εφαρμογών, όπως και δυνατότητες υλοποίησης δράσεων για την επιμόρφωση και την υποστήριξη των λοιπών επιχειρησιακών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που θα κληθούν στη συνέχεια να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της πληροφορικής δράσης. Παράλληλα, την γνώση και την ικανότητα να αναλύσουν ζητήματα που προκύπτουν για τις νέες υλοποιήσεις, με όρους πληροφορικής. Με λίγα λόγια, οι επιχειρησιακοί υπάλληλοι, αποτελούν το ένα από τα δύο «πόδια» στα οποία στηρίζεται η υλοποίηση εφαρμογών.

Η υφιστάμενη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ τεχνικών και επιχειρησιακών υπαλλήλων, οδηγεί σε χάσμα διαστρωμάτωσης και σε ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου επιπέδου, που υπηρετούν στην ίδια Γενική Δ/νση. Δημιουργεί αντικίνητρο, για την προσέλκυση στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙΕΠΙΔΙ) εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων με γνώσεις, εμπειρία και διάθεση να εργαστούν σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό περιβάλλον. Επίσης λειτουργεί ως αντικίνητρο και για την παραμονή των ήδη υπηρετούντων, οι οποίοι ευλόγως, εκλαμβάνουν αρνητικά την ύπαρξη μισθολογικής διαφοροποίησης με συναδέλφους τους στον ίδιο χώρο, για το ίδιο ουσιαστικά αντικείμενο.

Η τοποθέτηση υπαλλήλων σε Β.Θ.Ε. οφείλει να πραγματοποιείται με βάση τις λειτουργίες που επιτελούν και όχι τους κλάδους στους οποίους ανήκουν. Επιχειρησιακοί υπάλληλοι και πληροφορικοί υπάλληλοι πρέπει να αμείβονται ισάξια, σύμφωνα με τις αμοιβές που ορίζονται για τη λειτουργία της πληροφορικής.

Ζητάμε την κατάταξη των συναδέλφων εφοριακών επιχειρησιακών υπαλλήλων της ΔΙΕΠΙΔΙ στον 8ο Β.Θ.Ε. (ειδική αμοιβή θέσης εργασίας 850€).

ΑΠΟΦΑΣΗ 8η

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥ

Δεδομένης της επικείμενης δημιουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο ρόλος των Δ.Ο.Υ. αναφορικά με τη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε. αποκτά μία επιπλέον υπόσταση καθώς, οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν να αποτελούν το ‘φυτώριο’, μέσα από το οποίο θα προκύπτουν οι νέοι ελεγκτές, που θα στελεχώσουν στο μέλλον τα ΕΛ.ΚΕ. Επιπροσθέτως, καμία ‘θεματική’ Υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς εάν χάσει τη σύνδεσή της με τις Δ.Ο.Υ. καθώς, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η πλήρης αποκοπή συγκεκριμένων Υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. σε επίπεδο λειτουργίας και ανταλλαγής γνώσης, δεν οδήγησε στα βέλτιστα αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε:

 • Την παραμονή γραφείων ελέγχου στις Δ.Ο.Υ. Α1 τάξης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που θα εποπτεύουν τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εισοδήματος και Φ.Π.Α., καθώς και προληπτικών ελέγχων που θα εκτελούνται από τους Υπαλλήλους των εν λόγω Δ.Ο.Υ.
 • Την κατάταξη των Υπαλλήλων που θα απασχολούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο στον 8ο Β.Θ.Ε. (ειδική αμοιβή θέσης εργασίας 850€).

Σημειώνεται ότι, το επιπλέον μισθολογικό κόστος που θα προκύψει από την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης είναι άμεσα υπολογίσιμο και αμελητέο, συγκριτικά με οφέλη που θα προκύψουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού, όσο και σε επίπεδο ανατροφοδότησης των ΕΛ.ΚΕ. με εξειδικευμένο προσωπικό στο μέλλον.

 

 • Επίσης επαναβεβαιώθηκε προηγούμενη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για διεκδίκηση της αποζημίωσης από το ΤΕΑΔΥ για όσους συναδέλφους δεν είχαν εισπράξει το αντίστοιχο ποσό που τους αναλογούσε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ΠΟΕ-ΔΟΥ να στηρίξει το αίτημα των συναδέλφων στην myaadelive Θεσ/νίκης να αναβαθμιστεί η υπηρεσία σε αυτοτελές γραφείο, αφού ως γνωστόν μέχρι σήμερα υπάγεται κεντρικά στην αντίστοιχη υπηρεσία που εδρεύει στην Αθήνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δυσλειτουργίες που εύκολα θα μπορούσαν να αποφευχθούν και οι οποίες όμως δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας και στην καθημερινότητα των συναδέλφων. Είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα της καθαριότητας που ουσιαστικά υφίσταται από την δημιουργία του myaadelive στη Θεσ/νίκη: Δεν υπήρξε πρόβλεψη για θέση καθαρίστριας στην υπηρεσία, οι συνάδελφοι αναγκάζονταν να καθαρίζουν και να σκουπίζουν οι ίδιοι, ενώ μόνο προσωρινά για λίγους μήνες το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και πάλι αποσπασματικά, υποχρεώνοντας η Περιφέρεια συναδέλφισσα καθαρίστρια να μετακινείται 2 φορές την εβδομάδα από την Η’ ΔΟΥ, δηλ. από το Ντεπώ στο κέντρο της πόλης για να καθαρίζει το myaadelive. Με τη συγχώνευση της Η’ με την Καλαμαριάς το πρόβλημα επανεμφανίστηκε, και βέβαια για αυτό, όπως και για οποιοδήποτε άλλο, ακόμα και τεχνικό μικροζήτημα (πχ. μια πόρτα που χρειάζεται επιδιόρθωση) πρέπει να γίνεται επικοινωνία του επικεφαλής με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην Αθήνα, με γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και συνήθως τελικά ατελέσφορες διαδικασίες…  Μ’ αυτά τα δεδομένα, ζητάμε τη δημιουργία αυτοτελούς γραφείου του myaadelive στη Θεσ/νίκη, το οποίο θα υπάγεται στον ίδιο διατάκτη με τις ΔΟΥ της πόλης και έτσι θα μπορεί να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση λειτουργικών και άλλων αναγκών της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10η

Με την §5δ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμό ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής)  όπως ισχύει, ορίζεται ότι: “Μετά το πέρας της διαδικασίας, το αρμόδιο Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αρμοδιότητάς του κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού και εν συνεχεία υποβάλλεται στον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί από τη γνώμη του συμβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα. Η εκδοθείσα από τον Διοικητή της Αρχής απόφαση επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων αναρτάται υποχρεωτικά στους ιστότοπους της Α.Α.Δ.Ε. και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Οι γνώμες και οι αποφάσεις των αρμόδιων γνωμοδοτικών συμβουλίων, οι οποίες διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, χορηγούνται στους αποδεικνύοντες άμεσο έννομο συμφέρον με σχετική αίτησή τους. Έως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση των οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά”

Αποφασίστηκε ομόφωνα στο πλαίσιο της διαφάνειας – κατ’ ελάχιστο – ζητάμε τη δημόσια ανάρτηση του ως άνω καταρτιζόμενου από το αρμόδιο Συμβούλιο πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας όπως ισχύει και σε άλλους κλάδους του δημοσίου (Ν.4823/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 11η

Κλείνουμε σχεδόν ένα (1) χρόνο από την εφαρμογή του μισθολογίου της Α.Α.Δ.Ε. Ενός μισθολογίου, πλήρως συνδεδεμένου με το βαθμολόγιο, τα περιγράμματα και την αξιολόγηση ως άρρηκτοι κρίκοι μιας αλυσίδας.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής όλων των ανωτέρω, είναι πλέον εμφανή στο σύνολο των συναδέλφων μας.

Επειδή θεωρούμε ότι με την βοήθεια της τεχνολογίας απαιτείται να λάβουμε τα απαραίτητα στατιστικά ώστε να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων επ΄ωφελεία των συναδέλφων, με την υγιή αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων αλλά πάνω σε πραγματικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα να δημιουργήσουμε βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία όπου θα εμφανίζονται πόσοι συνάδελφοι με το μισθολόγιο ΑΑΔΕ πήραν αύξηση, πόσοι έμειναν στάσιμοι αυτή τη στιγμή αλλά σε δύο χρόνια θα ξεκινήσει να τους δίνεται το κλιμάκιο, πόσοι δυστυχώς θα μείνουν καθηλωμένοι και πιθανόν μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, γιατί η ψηφισμένη πλέον με νόμο προσωπική διαφορά χωρίς ημερομηνία λήξης, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη απ΄ότι τους δίνει το περίφημο μισθολόγιο;

Σημαντική πληροφορία για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, να δούμε με πραγματικά στοιχεία και στατιστικές αναφορές, σε βάθος χρόνου και σύνδεση με σύγκριση των κατηγοριών, σε αντιπαραβολή με το προτεινόμενο μισθολόγιο των τριών Ομοσπονδιών, τι διαφορές προκύπτουν και τι όφελος θα είχαμε απ΄αυτό, σε πραγματική απεικόνιση με αδιαμφισβήτητα στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12η

Σε  ότι αφορά την τηλεργασία, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή για συν διαμόρφωση πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13η

Διώξεις συναδέλφων 

Οι συνάδελφοι που διώκονται πέφτουν σε οικτρή κατάσταση. Πρέπει να πληρώνονται  σύμφωνα με ό,τι ισχύει για όλους του Δ.Υ. μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Σύμφωνα με την ανωτέρω οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών που παραπέμφθηκαν να δικαστούν για το αίτημα της δωροδοκίας, τίθενται υποχρεωτικώς σε αργία και λαμβάνουν το ένα τέταρτο των αποδοχών τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ίδιου νόμου οι παραπάνω υποθέσεις εκδικάζονται κατά προτεραιότητα εντός οκτώ μηνών από την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και δε μπορούν να αναβληθούν για δεύτερη φορά.

Δεδομένου ότι η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων καθυστερούν από τη δικαιοσύνη και δεν τηρείται η προθεσμία των οκτώ μηνών, οι διωκόμενοι υπάλληλοι εξαναγκάζονται να ζουν με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα , γεγονός που τους οδηγεί και οικονομική και ψυχολογική εξαθλίωση.

Σύμφωνα με τον ν.3528/2007 (κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ ) για ανάλογα αδικήματα (άρθρο 107) οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε δυνητική αργία (άρθρο 104)

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο πειθαρχικό δίκαιο του ν . 3528/2007 αναφέρεται ότι εφαρμόζονται οι κανόνες και οι αρχές του ποινικού δικαίου μεταξύ των οποίων είναι το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικών διωκόμενου (περ. στ. παραγρ. 2 άρθρου 108)

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το άρθρο 56 του ν. 2065/92 στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στους υπάλληλους του υπουργείου οικονομικών και κατ επέκταση στους υπάλληλους της ΑΑΔΕ, διότι δεν αναγνωρίζει το τεκμήριο αθωότητας και τους τιμωρεί υπέρμετρα σε σχέση με άλλους δημόσιους υπάλληλους που διώκονται για ανάλογα αδικήματα, καταστρατηγώντας την ισονομία μεταξύ των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε ομόφωνα να  ζητήσουμε την κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 56 του ν. 2065/92.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14η

Αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή για διαμόρφωση πρότασης σε ότι αφορά την ενσωμάτωση στον μισθό των ελεγκτών της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΥΕΔΔΕ) ελάχιστου μηνιαίου επιδόματος για την κάλυψη εξόδων κίνησης ποσού 120 ευρώ με την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολών φορολογικού ελέγχου εντός του νομού της έδρας της Υπηρεσίας, επειδή υπάρχει ήδη ψηφισμένος νόμος (ν.4336/2015) και ερμηνευτική εγκύκλιος (2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015) που προβλέπουν κάλυψη εξόδων εντός έδρας σε περίπτωση εντεταλμένης υπηρεσίας και δεν εφαρμόζεται. Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται κάλυψη εξόδων ως χιλιομετρική αποζημίωση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η δυνατότητα εφάπαξ αποζημίωσης μηνιαίως στον μισθό. Αυτή τη στιγμή μετακυλύεται ένα πολύ μεγάλο κονδύλι στον εκάστοτε συνάδελφο, παρόλο που η Πολιτεία έχει προβλέψει για την κάλυψη του εξόδου από την Υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15η

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να διαμορφωθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή πρόταση για την προσαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4174/2003 (ΚΦΔ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 16η

Αποφασίστηκε να υπάρχει πίεση προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε η αξιολόγηση του 2021 να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022, οπότε και συμπληρώνουν τριετία  οι συνάδελφοι της 1Γ του 2017,  προκειμένου να  τους δοθεί η δυνατότητα να ανέβουν περίγραμμα θέσης από απλοί υπάλληλοι σε έμπειρους, με δεδομένο ότι χρειάζονται δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις για να γίνει αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17η

Τέλος αποφασίστηκε να συν διαμορφωθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή πρόταση παρατάξεων σχετικά με την αξιολόγηση συναδέλφων σε ότι  αφορά το διάστημα της απουσίας τους σε περιπτώσεις  των αδειών λοχείας, εγκυμοσύνης, ανατροφής κλπ.