ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 31.03.2017

31/03/2107

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την απόφαση του διοκητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ