ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ COVID-19

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 7.4.2022

        Αρ. Πρωτ. : 2058

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Για τις άδειες ασθενών covid

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας έγινε δέκτης έντονων αναφορών συναδέλφων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση ασθένειας με covid.

Οι αναφορές των συναδέλφων αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες η υπηρεσία ζήτησε από εργαζόμενους ασθενείς με covid να δηλώσουν αναρρωτική άδεια από την πρώτη ημέρα διάγνωσης του ιού, απαιτώντας παράλληλα την προσκόμιση αντίστοιχης γνωμάτευσης ιατρού. Άδεια η οποία φυσικά αφαιρείται απ’ το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που δικαιούται ένας υπάλληλος. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε οι ασθενείς συνάδελφοι να ενταχθούν, από την πρώτη ημέρα ασθένειας, σε καθεστώς τηλεργασίας.

Πρόκειται για μια διαδικασία – απαίτηση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – αλλά και όσα εφαρμόζονται στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημοσίου – γεγονός άλλωστε που προκύπτει και από σχετική γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της ΑΔΕΔΥ. Γνωμοδότηση  η οποία προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Με βάση λοιπόν τα προβλεπόμενα απ’ τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

  1. Ο ασθενής με covid, παραμένει στο σπίτι του για 5 ημέρες με άδεια ειδικού σκοπού.
  2. Μετά τις πρώτες 5 ημέρες και εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν, για την απουσία απ’ την εργασία απαιτείται γνωμάτευση ιατρού και ένταξη σε καθεστώς αναρρωτικής άδειας.
  3. Οι πέντε ημέρες απουσίας με άδεια ειδικού δεν σχετίζονται με καμιά υποχρέωση άσκησης τηλεργασίας.

Καλούμε λοιπόν τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ να εφαρμόσει άμεσα τα ισχύοντα σε όλο το δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση όσων συναδέλφων χρεώθηκαν με αναρρωτική άδεια 5 ημερών, αντί της προβλεπόμενης άδειας ειδικού σκοπού.

Καλούμε τέλος τους συναδέλφους να ενημερώσουν τους Συλλόγους τους, αλλά και την Ομοσπονδία για αντίστοιχα φαινόμενα.

(Σας κοινοποιούμε και τη σχετική γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ)

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη σχετική γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΤΙΣ_ΑΔΕΙΕΣ_COVID