ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 7.4.2022

      Αρ. Πρωτ.: 2059

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Κοινοποιήθηκε στις μονάδες της ΑΑΔΕ ο καθορισμός της διαδικασίας της αξιολόγησης του 2020. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4778/21 η αξιολόγηση του 2020 είναι απαραίτητη για την παραμονή στο νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου όποιος επιθυμεί να παραμείνει στο νέο μισθολόγιο θα πρέπει να συμμετέχει στην αξιολόγηση του 2020.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, συνεχίζει την ήδη υπάρχουσα απεργία-αποχή από την αξιολόγηση  για όσους επιθυμούν να μην συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία.  Όμως στην περίπτωση αυτή, (δηλαδή της μη συμμετοχής στην αξιολόγηση), ο υπάλληλος επιστρέφει στο παλαιό καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν.4778/2021. Κατόπιν παρεμβάσεων της ομοσπονδίας έγινε αντιληπτό ότι θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στην κανονιστική της αξιολόγησης του 2020 και οι βασικότερες που έλαβαν χώρα είναι ότι δεν ισχύει η ατομική στοχοθεσία για το 2020-21-22, ότι η αξιολόγηση των 360ο είναι πλέον δυνητική, όπως επίσης και ότι πλέον η βαθμολόγηση δεν γίνεται ανά 20 μονάδες (60-80-100), αλλά ανά 5 μονάδες (….75-80-85-90) μέχρι το 90 και ανά 1 μονάδα μετά το 90 (91-92-93-94…). Σε κάθε περίπτωση βεβαίως η ΠΟΕ-ΔΟΥ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά όπου και όταν χρειάζεται και να υποβάλλει εμπεριστατωμένες προτάσεις για επιπλέον αλλαγές τόσο στην κανονιστική της αξιολόγησης, όσο και στα ΠΘΕ. Να υπενθυμίσουμε επιπλέον, ότι η απάντηση του Διοικητή στην διαμαρτυρία της ομοσπονδίας για τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν στην αξιολόγηση του 2018, ήταν: «Και οι κρίνοντες, κρίνονται»…

Υπενθυμίζουμε :

Α.  Η αξιολόγηση των 360ο που αξιολογούμε τους συναδέλφους μας είναι πλέον δυνητική και ως εκ τούτο καλούμε τους συναδέλφους να την αγνοήσουν. Άλλωστε ήταν και ένα από τα κύρια σημεία της διαφωνίας μας με την πρώτη κανονιστική της αξιολόγησης, το οποίο και καταφέραμε με την τροποποίησή της να μετατραπεί από υποχρεωτική σε δυνητική. Θεωρούμε λοιπόν εύλογο ότι κανείς δεν πρέπει να προβεί σε αυτή την αξιολόγηση.

Β. Στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ ότι οι νέοι συνάδελφοί μας της 1Γ/2017 οι οποίοι εντός ενός εξαμήνου θα κλείσουν τριετία από την τοποθέτησή τους και μπορούν να μεταβάλλουν το περίγραμμά τους από αυτό του απλού υπαλλήλου σε έμπειρου και να ανέβουν μισθολογικά, χρειάζονται δύο αξιολογήσεις πάνω από 85%.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΤΗΣ__ΑΑΔΕ_7.4.2022