ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚ κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 3.6.2020
Αρ. Πρωτ.:1685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από επιστολή των τριών Ομοσπονδιών στις 26.5.2020 προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα με θέμα τον καθορισμό ημερομηνίας συνάντησης, ο Υπουργός θα μας συναντήσει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.6.2020 προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που μας
απασχολούν.

Δεδομένου ότι ο σκοπός της προγραμματισμένης για τις 4.6.2020 συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ήταν η άσκηση πίεσης για καθορισμό ημερομηνίας συνάντησης με τον Υπουργό, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναβάλλεται και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση μετά το Γενικό Συμβούλιο της 10.6.2020.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ     ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ