Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όλης της χώρας για το θέμα της μισθολογικής διαφοράς του ν. 4024/2011.

25/01/2016

Διαβάστε την ανακοίνωση προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όλης της χώρας για το θέμα της μισθολογικής διαφοράς από την παράλειψη βαθμολογικής προαγωγής σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 εδώ