ΠΟΕ – ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛ.ΚΕ. – ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Αθήνα 20.7.2022
Αρ. Πρωτ.: 2113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση των μορίων – κατάταξης των υποψηφίων για τα ΕΛ.ΚΕ.

Οι κρίσεις – επιλογές στελέχωσης των υπό σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων, έρχονται να προστεθούν σε μια, δυστυχώς παγιωμένη, κατάσταση αδιαφάνειας κατά τη διαδικασία επιλογών και διαχείρισης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ στην πρόσφατη συνάντησή της με τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. (στις 8.7.2022), επανέφερε το αίτημά της για δημοσιοποίηση των μορίων-κατάταξη των υποψηφίων για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν για τη στελέχωση των Ελεγκτικών Κέντρων και όσες θα προκηρύσσονται στο μέλλον.

Η άρνηση του Διοικητή να δεχτεί ένα απολύτως εύλογο αίτημα (της δημοσιοποίησης της  κατάταξης των υποψηφίων) έρχεται να ενισχύει το διάχυτο κλίμα περί αδιαφάνειας και έλλειψης αξιοκρατίας.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ με απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου, καλεί δημόσια τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. να προχωρήσει σε άμεση δημοσιοποίηση των μορίων και της κατάταξης των υποψηφίων για τη στελέχωση των υπό σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων.

Η επιμονή σε άρνηση ικανοποίησης ενός εύλογου αιτήματος δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών τα οποία δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητα.