Αναβολή διεξαγωγής εκλογών για αιρετών μελών-εκπροσώπων στα Α΄,Β΄ και Γ΄ Υ.Σ. και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε.

Αναβολή διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων στα Α΄, Β΄και Γ΄ Υ.Σ. και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Α.Α.Δ.Ε.

Αναβάλλουμε τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου 2021,
σύμφωνα με την ως άνω (5) σχετική Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι – εκλογείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα των προαναφερόμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Διαβάστε την απόφαση εδώ