ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15/05/2015 

Αίτηση επαναφοράς εδώ