ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.

13/07/2016

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ εδώ