Πρόσκληση για Προϊσταμένους της Δ/νσης Ελέγχων, της Δ/νσης Εισπράξεων και της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Πρόσκληση για Προϊσταμένους της Δ/νσης Ελέγχων, της Δ/νσης Εισπράξεων και της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) και της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΗΣ Γ.Δ.Φ.Δ.
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (Δ.ΕΙΣ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Γ.Δ.Φ.Δ.
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3. Δ.Ο.ΥΦ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d.karkoulia@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 31 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2020.

Λήψη αρχείου (pdf)