ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

17/11/2015

Διαβάστε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εδώ

Διαβάστε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης εδώ

Διαβάστε το ψήφισμα – καταγγελίες της Γενικής Συνέλευσης εδώ