Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Καταργείται από τις φετινές δηλώσεις το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τη διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής εφόσον το ποσό του φόρου δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσης τους και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, ή πιστωτικό ή προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ δεν θα  πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο που ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, για όσους φορολογούμενους υπάρχει εκκρεμοδικία, είτε δηλαδή έχουν προσφύγει στη Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, είτε στα διοικητικά δικαστήρια η κατάργηση του προστίμου θα έχει αναδρομική ισχύ και θα καταλαμβάνει και τους ανωτέρω.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, για τους φορολογούμενους που  υποβάλουν εκπρόθεσμα, μετά τις 30 Ιουνίου τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού εφόσον από την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών προκύψει υποχρέωση καταβολής επιπλέον φόρου και εφόσον τη στιγμή της εκπρόθεσμης υποβολής έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα προκύψουν μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνο 100 ευρώ πρόστιμο, το οποίο σε περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου. Όπως προαναφέρθηκε το πρόστιμο των 100 ευρών καταργείται ωστόσο,, συνεχίζει να υφίσταται το πρόστιμο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με το νόμο αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και υποβάλλει εκπρόθεσμα τη δήλωση του, το πρόστιμο φθάνει στα 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.