Στην εφορία οι οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Στην εφορία οι οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Η εφορία θα περνάει από ειδικό έλεγχο όσους έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου τα οποία δεν αποπλήρωσαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών δανείων εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για τα υπόλοιπα των δανείων που έχουν δοθεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με την εγγύηση του Δημοσίου αλλά δεν εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με την απόφασης, τα τμήματα των δανείων που δεν έχουν αποπληρωθεί θα μεταφέρονται στο Δημόσιο για να εισπραχθούν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η οφειλή θα μπορεί να επιστρέψει στην τράπεζα που χορήγησε το δάνειο με κρατική εγγύηση.

Συγκεκριμένα, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι από υπαιτιότητα του δανειστή ή του πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το Δημόσιο θα απαλλάσσεται από την εγγύησή του και φυσικά ανακαλείται η εγγύηση.

Στη συνέχεια η εφορία θα διαγράφει τη βεβαιωμένη απαίτηση και θα ανακαλεί τυχόν εντολές πληρωμής λόγω κατάπτωσης. Η πράξη της ανάκλησης θα κοινοποιείται στην τράπεζα και στον δανειολήπτη.

Η νέα διαδικασία μεταφοράς των κόκκινων δανείων με την εγγύηση του Δημοσίου στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα είναι ηλεκτρονική και θα εφαρμοστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2019.