Ερμηνευτική εγκύκλιος για τα νέα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. – ΠΟΛ.1252/20.11.2015 “Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)”.

prostima 1

24/11/2015

prostima 1

Διαβάστε την ερμηνευτική εγκυκλιο για τα νέα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. – ΠΟΛ.1252/20.11.2015 “Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)” εδώ