Ποιοι φόροι πληρώνονται στην ώρα τους από φορολογούμενους και επιχειρήσεις

Ποιοι φόροι πληρώνονται στην ώρα τους από φορολογούμενους και επιχειρήσεις

Το 83,3% των φόρων πληρώθηκε εμπρόθεσμα από τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάνει βήμα μεγαλύτερο συγκριτικά με τα φυσικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν στην ώρα τους τις φορολογικές υποχρεώσεις που τους αναλογούν, ενώ τα φυσικά πρόσωπα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

1. Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ έφθασαν στο 85,36% του συνολικά οφειλόμενου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, από τα 14,050 δις. ευρώ οφειλόμενου ΦΠΑ καταβλήθηκε από τους υπόχρεους εμπρόθεσμα ποσό ύψους 11,99 δισ. ευρώ.

2. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε στο 89,30% του συνολικού φόρου. Συγκεκριμένα το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν οι επιχειρήσεις ανέρχεται στα 582.14 εκατ. ευρώ, ενώ πληρώθηκε ποσό ύψους 519,84 εκατ. ευρώ.

3. Οι εμπρόθεσμες πληρωμές του ΕΝΦΙΑ έφθασαν στο 77,72% ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο οφειλόμενος ΕΝΦΙΑ ανήλθε στα 2,666 δις. ευρώ και το ποσό που πληρώθηκε εμπρόθεσμα έφθασε στα 2,059,32 δις. ευρώ

4. Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων τα ποσά είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται στο 74,69% με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εμπρόθεσμα φόρους ύψους 2,573 δισ. ευρώ όταν το ποσό που τους αναλογούσε για το 2022 ήταν της τάξης των 3,446 δισ. ευρώ.