Ποιά εισοδήματα επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης

Ποιά εισοδήματα επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης

Mε εισφορά αλληλεγγύης θα επιβαρυνθούν φέτος 12 εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων που αποκτήθηκαν το 2020, εφόσον το συνολικό τους πραγματικό ή τεκμαρτό ποσό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η εισφορά αλληλεγγύης έχει ανασταλεί για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1-1-2021 έως 31-12 2021, γεγονός που είναι αισθητή στη μηνιαία παρακράτηση των αποδοχών τους.

Όμως, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 και φορολογούνται φέτος, η εισφορά αλληλεγγύης βεβαιώνεται και φυσικά θα πληρωθεί κανονικά.

Σε ποια εισοδήματα επιβάλλεται εισφορά

Η εισφορά αλληλεγγύης που θα βεβαιωθεί στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα, αφορά στα ακόλουθα εισοδήματα, εφόσον το άθροισμά τους υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ:

 1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα (ασθενείας, εορτών, αδείας κ.λπ.), οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονταν τακτικά το 2020 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ο οποίος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 2. Οι αμοιβές που έλαβαν κατά τη διάρκεια του 2020 οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που εξέδιδαν αποδείξεις με μπλοκάκια.
 3. Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι διευθυντές ή τα μέλη των Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 4. Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι δικηγόροι έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 5. Οι επικουρικές συντάξεις που χορηγήθηκαν το 2020, κύριους και επικουρικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης ή από επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
 6. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
 7. Κάθε άλλη παροχή που εισπράχθηκε έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
 8. Το 35% των κερδών προ φόρων, που καταβλήθηκε το 2020 από Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους.
 9. Το ποσό της διατροφής που έλαβε το 2020 ο ή η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.
 10. Η σύνταξη που καταβλήθηκε το 2020 σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 11. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβλήθηκε το 2020 σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες μέχρι ποσοστού 79%.
 12. Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβλήθηκε το 2020 με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών (το επίδομα αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 65%).

Ο φόρος

Για όσους υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, θα αθροιστούν τα εισοδήματά τους και εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 12.000 ευρώ, θα καταλογιστεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Από το ποσό που προκύπτει, αφαιρείται το ποσό της εισφοράς, που έχει παρακρατηθεί από τον εργοδοτικό φορέα.