Παράταση δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ έως 28.2.2021 με τροπολογία

Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023

Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία ρυθμίζονται τα εξής

1.    Παρατείνεται μέχρι και τις 28-2-2021 η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετησίων του ιδίου έτους), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν.3213/2003).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021.