Οι νέες ταυτότητες των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Οι νέες ταυτότητες των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Με την απόφαση ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019 της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δελτίων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή προηγούμενων αποφάσεων παύουν να ισχύουν εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της νέας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τις νέες ταυτότητες ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ