ΟΟΣΑ: Δήμευση μισθών μέσω φορολογίας στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Δήμευση μισθών μέσω φορολογίας στην Ελλάδα

Νέα αύξηση εμφάνισε το 2018 η Ελλάδα στο συνολικό φορολογικό βάρος (φορολογική “σφήνα”) στους μισθούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΟΟΣΑ, “Φορολογώντας τους Μισθούς” (Taxing Wages 2019).

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της εμμονής της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής με την αύξηση της φορολογίας καθώς οποιαδήποτε δημοσιονομική ανάγκη επιχειρείται να καλυφθεί με αύξηση της φορολογίας.

Η πολύ υψηλή φορολογική “σφήνα” ουσιαστικά δημεύει τα εισοδήματα των μισθωτών και αποτελεί εξτρά κίνητρο για απόκρυψή τους με διόγκωση της παραοικονομίας. Τα στοιχεία δείχνουν, πάντως, ότι το 2018 η συνολική φορολογική “σφήνα” της μέσης οικογένειας μειώθηκε κατά 0,54% της μονάδας, όχι όμως λόγω μείωσης της φορολογίας, αλλά λόγω παροχής χρηματικών επιδομάτων. Είναι άλλωστε εμφανής η προτίμηση της κυβέρνησης στην επιδοματική πολιτική. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα:

– η συνολική φορολογική “σφήνα” (δηλαδή συνολικό ποσοστό που αφαιρείται για φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές) στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες διαμορφώθηκε το 2018 στο 40,9%. Δηλαδή από τα 100 ευρώ συνολικών μεικτών αποδοχών του μισθωτού, το κράτος παρακρατεί μέσω φόρων και εισφορών τα 40,9 ευρώ και απομένουν καθαρά στον μισθωτό 60,1 ευρώ

– η συνολική φορολογική “σφήνα” αυξήθηκε το 2018 κατά 0,15 της μονάδας που εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα με την κατάργηση της έκπτωσης φόρου 1,5% που γινόταν στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 2018

– με το 40,9% η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού που βρίσκεται στο 36,1%.

– τη μεγαλύτερη φορολογική “σφήνα” εμφανίζει το Βέλγιο με 52,7% και τη χαμηλότερη η Χιλή με μόλις 7%

– το 40,9% της Ελλάδας επιμερίζεται ως εξής: 8,1% φορολογία εισοδήματος, 12,8% εισφορές εργαζόμενου και 20% εισφορές εργοδότη.

– στην Ελλάδα οι οικογένειες μισθωτών από άποψη φορολόγησης βρίσκονται στην Τρίτη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Από τις οικογένειες μισθωτών το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα αφαιρεί το 37,9% του εισοδήματός τους με μέσο όρο στον ΟΟΣΑ 26,6%

– στη μέση οικογένεια μισθωτών, δηλαδή το ζευγάρι με δυο παιδιά όπου ο ένας γονέας λαμβάνει το 100% του μέσου μισθού και ο άλλος το 67% του μέσου μισθού η συνολική φορολογική “σφήνα” διαμορφώθηκε το 2018 σε 38,4%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την επίδοση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που έχει μέσο όρο 30,8%. Σε σχέση με το 2017 το συνολικό φορολογικό βάρος της μέσης οικογένειας μειώθηκε κατά 0,54 της μονάδας λόγω κυρίως της παροχής χρηματικών επιδομάτων.

Πηγή: www.capital.gr