ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στη θεωρία και πράξη

elp

24/09/2015

elp

Διαβάστε το περιοδικό για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

teyxos 1  teyxos 2  teyxos 3  teyxos 4  teyxos 5  teyxos 6  teyxos 7  teuxos 8  ELP 9

Τεύχος 1 – “Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα” εδώ

Τεύχος 2 – “Η ερμηνευτική εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του Ν. 4308/2014” εδώ

Τεύχος 3 – “ΕΛΠ – 12 σημεία που πρέπει να γνωρίζετε” εδώ

Τεύχος 4 – “Θέματα Τιμολόγησης (Ν. 4308/2014)” εδώ

Τεύχος 5 – “Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις από Ζημίες εις Νέον” εδώ

Τεύχος 6 – “Αποφάσεις Σ.Λ.Ο.Τ. 2015” εδώ

Τεύχος 7 – “Λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014” εδώ

Τεύχος 8 – “Προσάρτημα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Ν. 4308/2014” εδώ

Τεύχος 9 – “Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών – πολύ μικρών οντοτήτων” εδώ

Πηγή: www.taxheaven.gr