ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

egxeiridio epilegmenvn leitoyrgeivn ths GGDE

05/04/2017

egxeiridio epilegmenvn leitoyrgeivn ths GGDE

Στο συγκεκριμένο Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.), καταγράφονται με ομοιόμορφο και κατανοητό τρόπο 26 επιλεγμένες διαδικασίες και περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα των απαιτούμενων από τους συναδέλφους ενεργειών για την ολοκλήρωσή τους.

Διαβάστε και κατεβάστε το εγχειρίδιο εδώ