Διοικητική Κωδικοποίηση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ενημερωμένος έως τον ν. 4764/2020)

Διοικητική Κωδικοποίηση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ενημερωμένος έως τον ν. 4764/2020)

Η ΑΑΔΕ κοινοποιεί την διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 , Μέρος Α΄, Α΄ 170), ενημερωμένη έως και τον Ν. 4764/2020 (Α΄ 256/23.12.2020), καθώς και τις κατ΄ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2020 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής. Για την ευχερέστερη ανάγνωση η παρούσα κωδικοποίηση φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και σχετικές υποσημειώσεις.

Δείτε την Διοικητική Κωδικοποίηση του Κ.Φ.Δ. εδώ